Hotline : สายด่วน 099-262-5335บริการไล่นกและป้องกันนก

ให้บริการด้านการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนกโดยเฉพาะ ทั้งทักษะ และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาจากนกเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ด้วยความสามารถและความรับผิดชอบต่องานของเราจึงทำให้เราเป็นที่พอใจของลูกค้าเรื่อยมา

เราขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากนก โดยอาศัยหลักการตัดวงจรด้านที่อยู่อาศัยของนก ด้วยวิธีการแบผสมผสาน “IPM” (Integrated Pest Management) จึงเป็นวิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอาคารสถานที่ โดยที่นกต่างๆ จะไม่สามารถเข้ามาทำลายสิ่งป้องกันดังกล่าว และไม่อาจเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้กลับเข้ามาที่เดิมได้ จึงทำให้ได้ผลเป็นอย่างดี ในราคาที่ย่อมเยา

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดจากนกต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในบางแห่งนกต่างๆ ได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังสร้างความสกปรกให้-แก่บริเวณอาคารและสถานที่ รวมถึงเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างเช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม, โรคกาฬหลังแอ่น, โรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคภัยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, ตัวไร, พยาธิ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากได้รับเชื้อดังกล่าวแล้ว อาจรักษาไม่หายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการระวังป้องกันภัยอันตรายและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากนก ทางบริษัท จึงมีความยินดี ที่จะเสนอสินค้าและบริการที่ดี ให้แก่ท่านฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านฯ ด้วยดีตลอดไป

บริการไล่นก ป้องกันนก


บริการไล่นก ป้องกันนกตรวจติดตามทุก 6 เดือน

รับประกัน 3 ปี

พร้อมบริการจัดทำเอกสารรีพอร์ต

บริการของเราOur service

บริการติดตั้งเจลหลอดไล่นก

ดูรายละเอียด

บริการติดตั้งเจลก้อนไล่นก

ดูรายละเอียด

บริการติดตั้งตาข่ายกันนก

ดูรายละเอียด

บริการติดตั้งหนามกันนก

ดูรายละเอียด

บริการติดตั้งม่านกันนก

ดูรายละเอียด

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค

ดูรายละเอียด

บริการทำความสะอาดมูลนก

ดูรายละเอียด

บริการไล่ค้างคาว

ดูรายละเอียด

บริการติดตั้ง Nestinator

ดูรายละเอียด

มั่นใจได้ด้านการบริการ เพราะเรา Take care alway, ดูแล "เสมอ"

ด้วยทีมงานคุณภาพ

ติดต่อเราได้ 02-660-3635

กิจกรรมและข่าวสารติดตามบริการของเราได้ผ่าน Facebook Social network

responsive

CALL CENTER 02-660-3635, HOT LINE 24 ชม. 099-262-5335

โทรปรึกษาหรือนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!!!